Velvju pagrabs

16. gs. senajā barona Līvena muižas velvju pagrabiņā tiek dota iespēja apskatīt nelielu ekspozīciju ar vēsturiskām liecībām (fotogrāfijām, aprakstiem, pilsētas iedzīvotāju atmiņām) par plūdiem Līvānos un to apkārtnē. Ūdens galerijas apskate iekļauta centra apmeklējuma ieejas cenā.