How to get here?
Līvāni, Domes iela 1, LV-5316, Latvija
+371 65381855   +371 28603333
Līvānu stikla un amatniecības centrs 2020

2020. gadā stikla pūšanas amata prasme Līvānos tika iekļauta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā.

Tika mainīts centra nosaukums. Kopš Līvānu stikla muzejs savu mājvietu atrada Latgales mākslas un amatniecības centrā sākās mūsu stikla ceļš, kā rezultātā centra aktivitātes cieši savijās ar stikla izstrādes tradīciju uzturēšanu, attīstīšanu un popularizēšanu. Tika nolemts to atspoguļot arī nosaukumā, tāpēc Latgales mākslas un amatniecības centrs kļuva par Līvānu stikla un amatniecības centru.

Latgales mākslas un amatniecības centrs piedalījās starptautiskajā akcijā “Muzeju nakts”.

Tautas un lietišķās mākslas studija “Dubna” svinēja 40 gadu jubileju.

Projekta rezultātā tika izveidots jauns pakalpojums- bezvadu austiņas, kurās var klausīties dziesmas un dzeju  latgaliešu valodā.

Līvānu stikla un amatniecības centra stikla meistars Aleksandrs Logvins ar savu darbu un stikla pūšanas tradīciju turpināšanu Līvānos tika uzņemts starptautiskajā Homo Faber amatnieku lokā, Mikelandželo fondā. Mikelandželo fonds ir privāta, starptautiska, bezpeļņas organizācija Šveicē, kas apkopo izcili talantīgus māksliniekus un amatniekus no visas pasaules, lai sekmētu un atbalstītu viņu tālāko darbību.

When choosing to browse our site, you consent to the use of cookies to tailor your experience. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies.
Accept