How to get here?
Līvāni, Domes iela 1, LV-5316, Latvija
+371 65381855   +371 28603333
TLMS "Dubna" Izstāde “Līvānu rakstu raksti”

No tālas pagātnes līdz pat mūsdienām audēju amats ir viens no retajiem, kuru latvieši ir turējuši godā. Ne velti audējas ir apveltītas ar asu prātu, labu gaumi, precizitāti un pacietību. Līvānu novads ir bagāts ar aušanas tradīcijām, kuras saglabā un turpina Tautas lietišķās mākslas studija “Dubna” un pēta Latgalei raksturīgās senās rakstu zīmes un ieauž tās mūsdienīgās tekstilijās. Izstādē “Līvānu rakstu raksti” skatāmi TLMS “Dubna” audēju rokdarbi, kuri tapuši pēdējos darbības gados.

When choosing to browse our site, you consent to the use of cookies to tailor your experience. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies.
Accept