How to get here?
Līvāni, Domes iela 1, LV-5316, Latvija
+371 65381855   +371 28603333
Skiču konkurss jauniešiem "Stikla iecere 2023"

Skiču konkurss jauniešiem “Stikla iecere 2023|”

NOLIKUMS

 

  1. 1.      Konkursa mērķis: popularizē nemateriālā kultūras mantojuma vērtības - stikla pūšanas amata prasmes jauniešu vidū, veicināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai.

  2. 2.      Konkursa uzdevums: radīt unikālu stikla izstrādājumu –  stikla trauku.

  3. 3.      Konkursa norises laiks:

3.1. Konkursā darbi fotogrāfiju vai skenētā veidā jāiesūta uz e-pastu livanustikls@livani.lv no 5.aprīļa līdz 2023. gada 5. maijam.

3.2. Skatītāju simpātiju balsojums notiek Muzeju nakts pasākuma laikā Līvānu stikla un amatniecības centrā 2023.gada 13.maijā.

3.3. Konkursa izvērtēšana notiek laika posmā no 15.-21.maijam.

3.4. Konkursa laureātu publicēšana medijos notiek 2023. gada  laika posmā no 23.-26.maijam.

3.5. Trauka veidošana stikla pūtēju darbnīcā notiek 2023. gada maijā/jūnijā , saskaņojot ar konkursa uzvarētāju.

4. Dalības nosacījumi:

4.1. Dalībnieki konkursā iesūta oriģinālu stikla trauka skici, ko iespējams realizēt stikla pūšanas tehnoloģijā.

4.2. Skicei jābūt kvadrātveida formātā.

4.3. Iespējams izmantot jebkādus zīmēšanas/ gleznošanas materiālus, ar kuriem vislabāk iespējams izteikt savu ideju un radīt trauka efektīgu vizualizāciju.

4.4. Konkursa dalībnieki tiek sadalīti divās grupās, tie ir jaunieši vecuma posmā no 13 līdz 16 gadiem un otra grupa no 17 līdz  21 gadam.

4.5. Skices dalībai konkursā jānosūta līdz 2023. gada 5.maijam (ieskaitot), e-pasta vēstulē norādot pieteikuma datus: stikla trauka nosaukums, vārds, uzvārds, vecums, izglītības iestādes nosaukums, e-pasta kontaktadrese.

4.6. Konkursa uzvarētāji atļauj autordarbu- stikla ieceres ideju izmantot Līvānu stikla un amatniecības centra vajadzībām visos Autortiesību likumā paredzētajos veidos. Atļauj izmantot ideju Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcas izstrādājumu ražošanā.

4.7. Konkursa dalībnieki piekrīt informācijas par autoru un skices publicēšanai masu medijos un sociālajos tīklos.

5. Informācija par stikla trauku pūšanas tehnoloģiju:

Stikla pūšanas tehnoloģija paredz darba veidošanu no karstas stikla masas, brīvi pūstā tehnikā neizmantojot formu. Brīvi pūsta - stikls tiek veidots izmantojot tikai instrumentus un palīgierīces ar kuru palīdzību iespējams savaldīt karsto stikla masu, formēt to. Iespējams stiklu iekrāsot dažādos krāsu toņos. Šajā tehnikā nav iespējamas asas, ģeometriskas formas.

Detalizētāka informācija tiks publicēta afišās, LSAC FB profilā, norādot saiti uz Youtube kanālu, kurā būs redzams video ar  stikla pūšanas procesu, saite uz video "Stikla pūtēju amatprasmes demonstrējums"  https://youtu.be/WBWS_3I7NsQ , saite uz īsfilmu “Stikla pūšanas tradīcija Līvānos” https://www.youtube.com/watch?v=GN43SppKenA  .

Nolikums ievietots Līvānu stikla un amatniecības centra mājas lapā www.livanustikls.lv

6. Vērtēšanas noteikumi:

6.1. Konkursanti tiek iedalīti 2 vecuma grupās.

6.2.Konkursa dalībnieku darbus izvērtē LSAC izveidota žūrija , kas sastāv no 5 personām- stikla pūtējiem, stikla māksliniekiem, LSAC speciālistiem.  

6.3. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: atbilstība stikla pūšanas tehnoloģijai un dalības nosacījumiem.

6.4. Simpātiju balvas ieguvējs tiek noteikts pēc Muzeju nakts pasākuma  balsojuma Līvānu Stikla un amatniecības centrā.

7. Konkursa rezultāti:

7.1. Konkursā uzvar 2 konkursanti, katrā vecuma grupā pa vienam.

7.2.Veiksmīgākās skices autori īpašumā iegūst reālu, balstoties uz skices attēlu veidotu, unikālu stikla trauku, kā arī iespēju piedalīties skices realizācijas procesā Līvānu stikla un amatniecības centra  pūšanas darbnīcā.

7.3. Visi konkursā iesniegtie darbi tiks ievietoti Līvānu stikla un amatniecības centra Facebook profilā, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu.

7.4. Simpātiju balvas ieguvējs saņem bezmaksas Līvānu stikla un amatniecības centra un Stikla pūšanas darbnīcas apmeklējumu.

7.5. Konkursa laureātu paziņošana 2023. gada 23.-26.maijam sociālajā tīklā Facebook - Līvānu stikla un amatniecības centra publiskajā profilā un citos masu medijos, kā arī nosūta informāciju laureātam uz e-pastu.

 

Lai radošas ieceres piepildās!

  

Konkursa koordinatori:

Kristīne Lipkova

t.: 29602626 e-pasts: kristine.lipkova@livanustikls.lv

 

Ilze Griezāne

t.:29481493, e-pasts: ilze.griezane@livanustikls.lv

 

When choosing to browse our site, you consent to the use of cookies to tailor your experience. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies.
Accept