How to get here?
Līvāni, Domes iela 1, LV-5316, Latvija
+371 65381855   +371 28603333
Līgas Jukšas gleznu izstādi “Līdzsvars”

Līvānu stikla un amatniecības centrā mainīgajā izstāšu zālē no  07. jūnija skatāma Līgas Jukšas gleznu izstāde “Līdzsvars”. Aicinām uz tikšanos ar mākslinieci 10.jūnijā plkst. 16.00.

Māksliniece par šo gleznu izstādi saka tā : “Šis laiks ir sarežģīts un noslēpumains. Katra diena ir pārbaudījums un jaunu iespēju atvēršana šajā laikā. Nebijušas slimības, kara bēgļi un dažādas sociālās problēmas izraisa cilvēkos trauksmainas emocijas un pārbauda katra indivīda izturības “slieksni”. Iepazīt lielas bēdas ir tikpat svarīgi, kā iepazīt lielu prieku. Atrast līdzsvaru sevī un aizdzīvot pāri bēdām šajā laikā šķiet, ka ir ļoti svarīgi. Savā izstādē “Līdzsvars” piedāvāju apskatīt gleznas, kas atspoguļo dažādus cilvēka domu un emociju stāvokļus. Izejot caur bēdām un skumju ielejām, katrs indivīds pārvēršas. Pārveidota tiek viņa iekšējā pasaule, tiek lauzti stereotipi un aizspriedumi. Uzrunājot skatītāju caur savām gleznām, gribu lai katrs mākslas mīļotājs ieskatās savā dziļākajā būtībā, lai izvērtē sevi un līdzcilvēkus no cita skatu punkta. Visvairāk mums ir jāiepazīst pašiem sevi, lai iegūtu harmoniju dvēselē un spētu pieņemt ikvienu līdzcilvēku. Gleznas ir tapušas pēdējo četru gadu laikā un nes sevī mūsdienu sarežģītā laika noskaņu.

Līga Jukša dzimusi 1975. gadā Aizkraukles rajonā. Mācījusies Rēzeknes mākslas koledžā, kur 1994. gadā beigusi dizaina nodaļu. No 1994. gada līdz 2000. gadam mācās Latvijas mākslas akadēmijā, viņas skolotāji ir bijuši Prof. Aleksejs Naumovs, prof. Kaspars Zariņš un profesors Osvalds Zvejsalnieks. 2000. gadā arī ieguvusi mākslas maģistra grādu pie profesora Eduarda Kļaviņa. Maģistra grāds iegūts par tēmu „Figurālās kompozīcijas kubismā”. Šajā gadā arī iestājusies Latvijas mākslinieku savienībā. 2000. gadā ieguvusi Induļa Zariņa prēmiju glezniecībā. Līga Jukša piedalās izstādēs kopš 1996. gada. Viņai ir bijušas 15 personālizstādes. Piedalījusies dažādās grupu izstādēs un radošos projektos Latvijā un ārpus tās. Līgas Jukšas darbi atrodas privātīpašumos Latvijā, Anglijā, Krievijā, Vācijā, Baltkrievijā, Zviedrijā. Līgas Jukšas gleznojumi un zīmējumi vienmēr ir saistīti ar cilvēka atainojumu. Darbos ir sasniegta noteikta stilizācijas pakāpe cilvēku figūru atainojumā. Dažādi simboli gan formās , gan krāsās, ir vienmēr klātesoši mākslinieces darbos. Savos darbos atainoju cilvēku domu, emociju un pārdzīvojumu gammu, kura atklājas laika ritējumā kā indivīda dvēseles garīgās izaugsmes ceļš. Skaists vai neglīts mirklis, kuram ir nozīme kāda cilvēka dzīvē, ir manu gleznu iedvesmotājs.

When choosing to browse our site, you consent to the use of cookies to tailor your experience. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies.
Accept