Grupa ПАЗАРХ gleznu izstāde "VIRSMAS ATSPULGI"

Iegūtais Tēla dziļums
Dzirksteļo un apstiprina Jēgu,
Bagātinot Virsmu.

  

·ПАЗАРХ· — tā ir domubiedru grupa no Latvijas, Gruzijas un Krievijas, ko jau daudzus gadus vieno radošums tā visdažādākajās izpausmēs. Grupas nosaukumam nav nekā kopīga ar vārdiem vai apzīmējumiem. 


·ПАЗАРХ· — tas ir kaut kas, kas pēc skanējuma vislabāk atspoguļo mūsu darbības un centienus. Mūsu radošās izpausmes ir ļoti dažādas - sākot ar gleznām līdz pat koka skulptūrām.


Pamatā mūsu pirmajai izstādei bija Altaja skiču sērija. 1999. gada augustā Novosibirskā tika izstādīti panno, batikas darbi, pastelis un filcs. Līdz šim grupa sarīkojusi izstādes Tbilisi, Rīgā, Daugavpilī, Krimuldā, Vladivostokā, Dienvidsahalīnā, Nahodkā, Maskavā, Vladimirā, Valkā, Līvānos, Jendžejovā, Kelcē un citur.


Līdztekus izstāžu darbībai mēs radām ikonas, baznīcu projektus, interjera priekšmetus un pat bērnu šūpulīšus.


Grupas māksliniecisko rokrakstu varētu dēvēt par Bērnu realitāti, kas iemiesota formā. Izstādes ietvaros skatītājs tiek aicināts veidot dialogu ar izstādīto Priekšmetu.


Mūsu darbos īpaši svarīga ir materiāla kvalitāte, tādēļ savos darbos mēs izmantojam tikai dabiskus materiālus - akmeni, koku, vilnu, zīdu un metālu.


Tā kā grupā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, tas ļauj dziļāk izprast Notiekošā būtību un atklāt to pilnībā.

 

Līdzdalības, izpratnes un uzticēšanās Tēls
Ar Mīlestības un Spēka palīdzību piepilda ar Mieru
Līdz absolūtam Koptēlam.